TỰ GIỚI THIỆU

SƯ TỬ TRẺ - SỨC SỐNG MẠNH MẼ

I. SỨ MỆNH THÀNH LẬP

Một là: Ứng dụng tâm lý học và phương pháp sư phạm hiện đại vào lĩnh vực phát triển con người, đặc biệt là phát triển kỹ năng mềm thực sự cho người lao động.

Việc đào tạo kỹ năng mềm ngày nay khá phổ biến. Tuy nhiên, để hình thành được kỹ năng thực sự, người đi huấn luyện phải có nền tảng khoa học về tâm lý học và có công cụ hiệu quả là phương pháp sư phạm để hình thành kỹ năng thật sự chứ không phải là “kiến thức về kỹ năng”.

Hai là: Trở thành một điểm tựa tinh thần cho giới trẻ & trung tâm chăm sóc tinh thần cho xã hội.

Xã hội càng hiện đại, cuộc sống tinh thần càng có nhiều bất ổn. Giới trẻ phải đối đầu với thử thách nhiều hơn, xã hội dễ đánh rơi các giá trị tâm hồn để chạy theo các giá trị về vật chất. Xã hội đang rất cần những trung tâm chăm sóc tinh thần để thực sự là sống chứ không chỉ là tồn tại, giới trẻ cần có những điểm tựa tinh thần để sẵn sàng đối đầu cùng những cơn gió ngược.

II. GIÁ TRỊ CỐT LÕI

III. CAM KẾT TÀI CHÍNH

Thu phí xứng đáng với người đi làm có thu nhập.

Cam kết không thu phí của học sinh.

IV. THẾ MẠNH:

1. Sản xuất các sản phẩm có chiều sâu giá trị (video clip, bộ ảnh, sách)

2. Đào tạo các kỹ năng để ứng dụng (đào tạo cho doanh nghiệp, rèn luyện kỹ năng cho giới trẻ)

3. Chăm sóc tinh thần (chuyên đề tâm lý, tư vấn tâm lý, event tâm lý, team-building)

V. CÁC DỊCH VỤ CUNG CẤP

1

Dịch vụ đào tạo (kỹ năng mềm, kỹ năng sống)

2

Dịch vụ chăm sóc tinh thần (báo cáo chuyên đề tâm lý, team-building, du lịch tâm lý)

3

Tổ chức Sự kiện

4

Tư vấn tâm lý cho phụ huynh, nhãn hàng, cộng đồng

5

Sản xuất Video clip

6

Thực hiện Bộ ảnh

7

Xuất bản Sách

8

Quay dựng & xuất bản Bài giảng trực tuyến

9

Quay dựng & xuất bản Bài giảng DVD

10

Sản xuất Chương trình truyền hình

11

Dịch vụ nghiên cứu khoa học theo đặt hàng

12

Dịch vụ ý tưởng, format

 

VI. MỘT SỐ KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Tập đoàn Vietnam Airlines (Đào tạo kỹ năng)

Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn (Đào tạo kỹ năng)

HD Bank (Đào tạo kỹ năng)

Thành đoàn Tp.HCM (Đào tạo kỹ năng)

Tập đoàn Midea (Đào tạo kỹ năng)

Công ty Cao su Miền Nam (Đào tạo kỹ năng)

FPT (Đào tạo kỹ năng)

Maritime Bank (Chăm sóc tinh thần khách hàng)

Công đoàn Ủy ban Nhân dân Tp.HCM (Báo cáo chuyên đề tâm lý)

Liên đoàn lao động Tp.HCM (Báo cáo chuyên đề tâm lý)

TW Hội Phụ nữ Việt Nam (Tập huấn chuyên đề tâm lý)

Công ty Đạm Phú Mỹ (Báo cáo chuyên đề tâm lý)

Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Tp.HCM (Báo cáo chuyên đề tâm lý)

Công ty Xi măng FICO (Team-building)

 

V. MỘT SỐ SẢN PHẨM ĐÃ THỰC HIỆN:

* Clip

* Bộ ảnh