ĐÀO TẠO KỸ NĂNG

Giới thiệu:

Ứng dụng tâm lý học và phương pháp sư phạm hiện đại vào lĩnh vực phát triển con người, đặc biệt là phát triển kỹ năng mềm thực sự cho người lao động.

Việc đào tạo kỹ năng mềm ngày nay khá phổ biến. Tuy nhiên, để hình thành được kỹ năng thực sự, người đi huấn luyện phải có nền tảng khoa học về tâm lý học và có công cụ hiệu quả là phương pháp sư phạm để hình thành kỹ năng thật sự chứ không phải là “kiến thức về kỹ năng”.

Phương pháp huấn luyện

Phương pháp chủ đạo: học thông qua hoạt động để hình thành kỹ năng trực tiếp. Các phương pháp cụ thể như sau:

1. Chuyên gia hướng dẫn những kinh nghiệm đắt nhất đã được đúc kết và chọn lọc

2. Học qua trò chơi nhận thức và hoạt động trải nghiệm

3. Học qua hoạt động nhóm để khai thác các tình huống thực tế của người học

4. Học qua các video clip hình ảnh, các ví dụ điển hình trong lĩnh vực bán hàng

5. Học qua các hoạt động tập luyện, thực hành

6. Học qua tài liệu học tập và tài liệu tự nghiên cứu sâu

Kiểm tra đánh giá

1. Đánh giá thực trạng của người học thông qua an-ket khảo sát hoặc tổng hợp thông tin cung cấp từ những người quản lý trực tiếp.

2. Đánh giá sự thay đổi trong suy nghĩ – thái độ và hành động của người học thông qua các hoạt động trong buổi huấn luyện.

3. Đánh giá kết quả tiếp thu buổihuấn luyện thông qua bài test cuối khóa.